Press

 

im9

…Nu mai puțin impresionanta ( ca si Carlo Colombara ..) in rolul lui Abigail a fost Sorina Munteanu românca si solista a Operei Naționale din București. Școală românească de canto oferă o stabilitate excepțională cântăreților în ceea ce privește dezvoltarea tehnica si vocala precum si claritate stilistică. Prin prezența scenică, Sorina Munteanu prezintă o figura strălucitoare, cu bogatie maxima de timbre în registrul de soprana dramatica si o tehnica vocala uimitoare. Ușor și pretios ea a cântat cu virtuozitate partea lui Abigail și notele dramatice din vocea ei ne-au inghetat cu expresivitatea și sugestia lor…

No less impressive (as Carlo Colombara ..) in the role of Abigail was Sorina Munteanu, romanian soloist of Bucharest National Operahouse . Romanian singing school provides exceptional stability to the performers in terms of technique and vocal development and stylistic clarity. As stage presence, Sorina Munteanu presents a bright character, with high richness of stamps dramatic soprano register and stunning vocal technique. With ease and preciousness she sang the part of Abigail with great virtuosity and the dramatic notes in her voice froze us with their expressiveness .

 

Disputa amoroasă, conflictul dramatic, devin un duel al vocilor, iar confruntarea dintre Adriana Lecouvreur, fermecătoare, graţioasă, sensibilă, puternică şi vulnerabilă totodată, pătimaş îndrăgostită, dar conştientă de a fi fost sortită scenei, cu o voce limpede şi nuanţată, interpretată de Carmen Gurban, şi rivala ei, puternica şi posesiva prinţesă de Bouillon, orbită de pasiune, furie şi vanitate, cu inflexiuni ale vocii într-un impresionant registru, bine jucat de la cele mai joase note ale promisiunilor senzuale, la acutele răzbunării, de Sorina Silvia Munteanu, este una dintre cele mai captivante scene ale spectacolului.

The love dispute, dramatic conflict become a duel of voices and the confrontation between the charming, graceful, sensitive, strong and vulnerable at the same time, passionately in love, but aware of being doomed Adriana Lecouvreur, played by Carmen Gurban, and her rival, the powerful and possessive princess of Bouillon, blinded by passion, anger and conceit, with inflections of the voice into an impressive record, well played from the lowest notes of sensual promises to revenge by Sorina Silvia Munteanu, is one of the most exciting scenes of the show.

 

Silvia Munteanu a fost alegerea perfectă, splendidă, suavă în rolul Odabellei iar Like Xing, Octavian Vlaicu şi Remus Alăzăroaie au întregit distribuţia excepţională a serii, orchestra şi corul Operei lăsându-se impregnate de graţia momentului sub bagheta dirijorală a lui David Crescenzi (Italia).

Silvia Munteanu was the perfect choice, splendid and delicate in the role of Odabella. Like Xing, Octavian Vlaicu and Remus Alăzăroaie have completed this exceptional cast of the night, the orchestra and choir of the National Opera House from Timisoara was singing with grace under under the baton of David Crescenzi (Italy).